((Project of life

[Project365]143-153/365(41.92%)


[Project365] 153/365 (41.92%)

 2010/04/02 by 450D

拎著包包,帶著我的禮物 。
雖然只有短短一個小時,跟著好朋友喝著飲料聊個天~
感覺好好~

 ▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉▉

[Project 365] 61-75/365 (20.5%)


[project 365] 75/365(20.55%)
2010.01.14

看著妳試衣,穿著婚紗走來走去的,
非常非常地可以感受到妳的喜悅~
過了今晚,就倒數一天嘍~

要幸福啊!
(結果今天我的臉上長了一顆大悶痘 嘆))))